scholten.nu

Wat is een scholte?

Voor velen zal deze vraag opkomen na het lezen van bovenstaande. Een scholte, in het Duits een Schulze, is iemand die zelf boer is op een pachtbedrijf en voor zijn heer of een klooster de pacht in natura moest innen en zorgen dat dit bij de heer of het klooster werd bezorgd. Welnu, scholte Olminkhof was scholte voor het Stift in het nabije Vreden D. Op de jaarlijkse hofdag in Vreden was scholte Olminkhof een zg. Beisitzer, hij assisteerde dan de rentmeester omdat Olminkhof met de plaatselijke situaties bekend was. Een stift was een klooster van adelijke dames, waarvan alleen de abdis de gelofte aflegde, al de anderen hoefden dat niet; ontmoetten zij een geschikte huwelijkspartner dan stapten ze er even zo vrolijk weer uit! Vaak werd een scholte kortweg gewoon Scholten genoemd, daardoor zijn er in ons land velen die Scholten als familienaam dragen. Ooit ging een Olminkhof naar het westen en streek neer in Hoevelaken; hij werd ook Scholten genoemd en daar werd die naam "verhollandst" in Schouten! Toen zijn dochter Maria Schouten in 1850 wilde trouwen ontdekt men die naamswijziging.

404

Sorry, page not found!

Recent Posts

    Recent Comments

    No comments to show.